Coach van DOS Sportief op de bres voor het jonge kind

Reacties uitgeschakeld voor Coach van DOS Sportief op de bres voor het jonge kind 26

Nijntje beweegdiploma
passend concept voor
motorische ontwikkeling

ECK & WIEL – Met de lessen voor het Nijntje beweegdiploma zit Jolanda van ’t Verlaat bij DOS Sportief nu in een lustrumseizoen. Vijf jaar lang doceert zij met veel gevoel de speciale oefenstof binnen dit waardevolle concept. Steeds met een feestelijke en gevarieerde presentatie als uitdagend toetje. Daarbij nauwlettend in de gaten houdend dat het vooral draait om controle en verbetering van de motoriek bij de allerjongste kinderen.

Dus dik tevreden? Jolanda kijkt tijdens de conversatie aan de tafel in haar woning in Maurik even bedenkelijk. ’’Laten we zeggen bevredigend, want in feite moet er nog veel gebeuren’’. In dat verband blikt zij met genoegen terug op de actie bij de scholen van een aantal jaren geleden. ’’Toen deden negentien van de twintig scholen mee. Maar een vervolg is uitgebleven omdat subsidie uitbleef. Dat is gewoon jammer’’. Zij heeft nu haar hoop gevestigd op het nationaal sportakkoord waarin bewegen voor het jonge kind prioriteit krijgt. ’’Met ons beweegplan hebben wij daarvoor een uitgesproken goed concept. In dat geheel vervult de gemeente op financieel vlak een belangrijke rol, maar dat ligt in onze situatie allemaal een beetje moeilijk’’.

Doorpakken

Hoewel het politieke landschap in de gemeente Buren allerminst overspoeld wordt met zonnestralen zet Jolanda van ’t Verlaat toch moedig door met haar plannen. Zij vertelt vol passie over de groepen tussen de acht en achttien peuters en kleuters die haar de afgelopen jaren zijn gepasseerd. Over de onbegrensde eigen creativiteit van de kinderen, de vertederende momenten, de fijne gesprekjes en spelletjes tijdens de drinkpauzes en ga zo maar door. Het toont ondubbelzinnig de grote betrokkenheid aan van deze lesgeefster bij het welzijn van de kinderen. ’’De promotie, de gesprekken, het inwinnen van informatie. Ik doe het allemaal zelf om de lijnen kort te houden’’, zegt deze ambassadrice.

Laat Jolanda van ’t Verlaat maar aan het woord als de flyer van het beweegdiploma op tafel ligt. Je krijgt alles tot in de finesses uitgelegd. ’’Het is een systeem gebaseerd op zeven vormen en afgestemd op motoriek en hersenactiviteiten’’, zo verkort zij voor ons in een enkele zin het programma. Onderdelen daarvan zijn naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen. Maar de kinderen leren ook sociale vaardigheden zoals samenspelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan. Jolanda: ’’Het is frappant hoe creatief de kinderen soms zelf zijn met eigen manieren. Dat is heel leuk’’.

Veel aandacht

In het Nijntje-proces wordt zij ondersteund door fysiotherapeut Gustaaf van Blokland. Zodra er tekortkomingen worden geconstateerd krijgt het kind extra aandacht en wordt overleg gepleegd met de ouders. Aan het einde van de reeks lessen volgt ook nog een sportadvies. Jolanda: ’’Dat is algemeen. Een voorbeeld: Een kind met veel balgevoel zullen wij dus naar de juiste club verwijzen. Maar bij een ander kan dat weer geheel anders zijn’’.

Bij Jolanda spat het enthousiasme er vanaf, glinsteren haar ogen wanneer het gaat over de lichamelijke ontwikkeling en sociale elementen van en rond het jonge kind. In haar denkpatroon het zorgvuldig leggen van de eerste bouwsteentjes. ’’Ik steek er veel tijd in, gebruik ook alternatieve materialen zoals zonnebrillen, wasknijpers en schuursponsjes om er maar een paar te noemen. Dat werkt fantastisch. En dan zijn er natuurlijk die momenten van saamhorigheid, de talloze knuffels en ga zo door’’. Haar relaas is boeiend, maar gelijktijdig een uitnodiging aan alle ouders met kinderen om mee te doen aan de lessen voor het beweegdiploma. Elke woensdag van half tien tot half elf is Jolanda te vinden in de sportzaal aan de Hellenbergstraat in Eck en Wiel. Kinderen vanaf twee jaar – zelfs een tikje jonger – zijn welkom. Jolanda bellen voor informatie kan ook op 06-21625478 of kijken op www.dossportief.nl

Bij foto:
• Jolanda van ’t Verlaat is een bevlogen lesgeefster voor het jonge kind. Blij met het concept van het Nijntje beweegdiploma. Dat is hier wel duidelijk.

FOTO: CEES VAN CUIJLENBURG

DOS Sportief
DOS Sportief

View all contributions by DOS Sportief

Beweegdiploma

Beweegdiploma

Erkend Leerbedrijf

Erkend Leerbedrijf

Veilig Sportklimaat

Veilig Sportklimaat

Website gemaakt door

Website gemaakt door