DOS Sportief heeft sinds 2012 het programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ geadopteerd. Het bevat preventie maatregelen om de sportvereniging voor iedereen veilig en toegankelijk te laten zijn.

Zoals NOC/NSF aanbeveelt kent DOS Sportief gedragsregels voor sportbegeleiders, een aannamebeleid, en zijn we aangesloten bij KNGU, de Nederlandse Gymnastiek Unie, de bond voor onze sportsoort.

http://nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie

Wij vragen van iedere werknemer/vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag(VOG).

Vertrouwenscontactpersoon:

Mevrouw M. de Heus-van der Heiden is onze vertrouwenscontactpersoon en aanspreekpunt voor de vereniging omtrent grensoverschrijdend gedrag.

telefoon: 0344-692011

e-mail: m.de.heus10@kpnplanet.nl

Ook kunt u contact zoeken met vertrouwenspersonen van NOC/NSF:

www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

samen nocnsf

 

Beweegdiploma

Beweegdiploma

Erkend Leerbedrijf

Erkend Leerbedrijf

Veilig Sportklimaat

Veilig Sportklimaat

Website gemaakt door

Website gemaakt door