ECK EN WIEL – DOS Sportief handhaaft in het nieuwe seizoen het bestaande en zeer uitgebreide programma van lessen. Een aanbod dat deugd doet aan de veel geuite slogan van ’’iedereen in beweging’’. De repetities zijn deze week hervat.

Voorzitter Peter van Dijk: ’’Er is geen noodzaak om de bestaande uren ingrijpend te wijzigen. Er moeten nog wel enkele mutaties binnen de leiding worden opgelost. Op korte termijn zijn of worden gesprekken gevoerd met nieuw technisch kader voor DOS Sportief Dance MD en freerunning. Hopelijk verlopen die positief, want dan zijn openstaande vacatures vervuld’’.

Voor freerunning is al een oplossing gevonden door de aanstelling van Daan Hasselaar. Hij was eerder zelf een enthousiast deelnemer en hoopt dat nu over te brengen op de DOS-leden. Hij wordt in de lessen bijgestaan door de assistenten Helga Schimmel en Frederique de Vries. Wel verschuiven de lestijden op de donderdagavond, namelijk voor groep 1 van 19.30-20.30 uur en voor groep 2 van 20.30-21.30 uur.  De volleybal wordt waarschijnlijk van vrijdagmiddag verplaatst naar de donderdag.

Om nieuwkomers aan te moedigen en vooral het nut van sport te bewijzen mogen zij op alle lessen de eerste twee weken gratis deelnemen. Er zijn ook volop nevenactiviteiten en krijgen de selecties een uitgebreid wedstrijdschema voorgeschoteld. Alle bijzonderheden zijn te vinden op de website www.dossportief.nl Hierop staat ook het volledige lesrooster. Voorzitter Peter van Dijk wijst daarbij vooral op de algemene Gymsportles op maandag bij Diana Hol en de beweegkids op woensdag bij Jolanda van ’t Verlaat. Beide groepen kunnen de nodige versterking gebruiken, maar zijn van grote waarde voor de lichamelijke ontwikkeling van zeer jonge en opgroeiende kinderen. Geheel anders is de dansdiscipline Zumba op de op de dinsdagavond. Een groep die zich ook graag verder wil uitbreiden. Van Dijk: ’’Het beleid bij DOS Sportief kenmerkt zich niet alleen door eigentijdse opvattingen, maar ook door een moderne inslag. Wat dat betreft volgt het bestuur een lijn die parellel loopt met de landelijke ontwikkelingen. In dat geheel is de opleiding van deskundig kader een blijvend speerpunt’’.

Het scala aan mogelijkheden bij DOS Sportief, direct bedoeld voor Eck en Wiel en Maurik, maar daarnaast ook voor andere plaatsen binnen de gemeente Buren, benadrukt nog een extra de noodzaak van een nieuwe sporthal. Met de goedkeuring openen zich de komende jaren ongekende perspectieven. Met name in de recreatieve sector, maar ook in het kader van talentontwikkeling en introductie van nieuwe – nog niet bestaande – sporten. 

Bij foto’s:

  • Noëlle Stap – turntalent bij DOS Sportief – heet op gepaste en stijlvolle wijze iedereen welkom in het nieuwe seizoen.
  • Springen over de pegases is altijd een spannende aangelegenheid, maar het toestel is toegankelijk voor iedereen, dus ook de recreanten.
  • DOS Sportief beschikt over een eigen tumblingbaan van internationale kwaliteit voor de springliefhebbers.
  • Drukte in de sportzaal van Eck en Wiel bij de technische uitleg. De club wil in de komende tijd iedereen in beweging krijgen.
Categorieën: Nieuws