Algemene bepalingen

De betaling van de contributie geschiedt per automatische incasso aan het eind van de maand. Daartoe dient u dit inschrijvings- en machtigingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Ieder nieuw lid heeft een proefperiode van 2 trainingen. Hiervoor is dus geen contributie verschuldigd. Voor inlichtingen over de contributie en het lidmaatschap kunt u contact opnemen met info@dossportief.nl.

Voor inlichtingen over de lessen kunt u ook dit mailadres gebruiken of u gaat naar onze website .

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden door het invullen van het daarvoor

bestemde opzeggingsformulier.

Dit formulier is op de website van DOS Sportief online in te vullen. De ingevulde versie kan worden gemaild naar:  meikevanaalst@outlook.com of kan worden verzonden aan:

DOS Sportief
T.a.v. Ledenadministratie
Hellenbergstraat 1a
4024 HD Eck en Wiel

Met het ondertekenen van het Inschrijvings- en machtigingsformulier gaat u ook akkoord met de Privacyverklaring van DOS Sportief zoals deze op de website www.dossportief.nl is weergegeven.  Met het ondertekenen van het Inschrijvings- en machtigingsformulier gaat u ermee akkoord dat maandelijks de contributie automatisch wordt afgeschreven. Contributiewijzigingen kunnen maximaal 1x per kalenderjaar plaatsvinden en worden gecommuniceerd op de algemene ledenvergadering. Bij een betalingsachterstand bent u verplicht binnen 3 maanden contact op te nemen met de penningmeester van DOSSportief. Indien deze termijn wordt overschreden zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervan komen voor de rekening van het lid. Betaling van de contributie geschiedt in 12 gelijke termijnen. Naast de contributie, wordt er in de maanden januari, april, juli en oktober bondscontributie afgeschreven. Deze wordt door de KNGU jaarlijks vastgesteld.

Een wijziging in het lidmaatschap, bijvoorbeeld het aantal uren of de activiteit, wordt doorgegeven middels het wijzigingsformulier.

Let op! Er geldt een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. U betaalt nog voor de maand waarin u het formulier heeft ingeleverd en de daarop volgende maand. U kunt uitsluitend per 1e van de maand opzeggen.