’’Mensen in beweging krijgen”. Dat staat bij DOS bovenaan. Wij willen de gezellige dorpsclub zijn waar iedereen kan komen bewegen op elk niveau. Talent wat boven komt drijven moet daarnaast de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Onze club draait op vrijwilligers. Zonder hun kan geen vereniging overleven. DOS Sportief is geen uitzondering. Iedereen is daarbij zeer gewaardeerd. Of je nu een enkel uur of honderd huur helpt de vereniging draaiende te houden.

Als kleine dorpsclub is het lastig het hoofd boven het water te houden. Zij het door lessen die weinig animo ervaren, of leiding die doorgroeit naar andere clubs. EN daar horen ook vrijwilligers bij die door allerlei omstandigheden steeds lastiger te vinden zijn.

De laatste tijd zijn we ons daarom aan het verdiepen in samenwerkingsverbanden met andere clubs binnen de gemeente en regio. Dit biedt de kansen waar onze eigen club zijn grenzen laat zien.

Natuurlijk zijn we op zoek naar clubs met een gelijksoortig doel. Beweging!

Het gaat puur om samenwerking op verschillende vlakken. Wij denken hierbij aan gezamenlijke trainingen en evenementen. Iedereen blijft gewoon lid van zijn of haar clubs, maar we kunnen elkaar helpen en versterken.