In de toekomst gaan alle kinderen van start met een beweegdiploma. Al voor de zwemles bijvoorbeeld om sneller te leren zwemmen.
Kinderen worden tijdens de lessenseries alle basis motorische vaardigheden bijgebracht in een speelse omgeving. Het uitgangspunt is dat kinderen zelfstandig een parcours gaan volgen. Instructrice Jolanda van ’t Verlaat begeleid de kinderen en analyseert hun vaardigheden. De bevindingen worden bijgehouden in een leerling volgsysteem. Er is een samenwerking met Ceasar therapie opgezet om kinderen waar nodig te ondersteunen. Na 15 lessen voor beweegdiploma 1 en na 20 lessen voor diploma 2 is er een diplomadag en krijgen de kinderen hun Nijntje Beweegdiploma. Daarnaast krijgen zij ook een advies mee welke sport het beste bij het kind zou passen.

Team Beweegkids

Jolanda van ’t Verlaat

Lestijd Beweegkids

Beweegkids op woensdagochtend 09.30-10.30 2-4 jaar locatie (Eck en Wiel)

Contributie

€ 12,50 per maand.

Voor alle leden wordt de bondscontributie per kwartaal geïnd (€ 5,50 voor Dit zijn de lidmaatschapskosten van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) die DOS voor ieder lid moet betalen. Met dit lidmaatschap ben je als lid verzekerd in de gymzaal en maak je gebruik van alle faciliteiten die de bond de vereniging biedt.

Beweegdiploma

Beweegdiploma

Erkend Leerbedrijf

Erkend Leerbedrijf

Veilig Sportklimaat

Veilig Sportklimaat

Website gemaakt door

Website gemaakt door