In deze les wordt er spelenderwijs kennis gemaakt met de gymsport. Hierin is aandacht voor lenigheid, klimvaardigheid, springtechnieken en evenwicht.

De kinderen worden aangespoord door aanstekelijke muziek, er worden spelletjes en ook wordt er een begin gemaakt met de turnoefeningen.

Er zijn 2 verschillende dagen en locaties. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende leeftijden, er is een jongensuur en een mogelijkheid tot het deelnemen aan een tweede uur.