ECK EN WIEL – De turnsters van DOS Sportief binnen de vijfde divisie hebben in de tweede wedstrijd van het rayon Turnado de weg omhoog teruggevonden. Weliswaar beperkte de medailleoogst zich tot een bronzen plak van Chloë Jans, maar de technische leiding toonde zich over de gehele linie content met de inzet en de prestaties.

De categorie pré-instap (jongste lichting) bracht de kleine Chloë Jans op de vloer. In een veld van zestien turnsters zette zij een prachtige reeks waarderingen neer met 13.300 punten bij sprong en 12.967 punten bij brug als heel sterke onderdelen. Haar totaal van 48.700 punten was goed voor een vierde plaats, waarbij zij beslag legde op de extra bronzen medaille. Zij was er duidelijk door verrast. Ook haar begeleidster Sem de Haas.

In Culemborg startte Britte van Buuren bij de jeugd met het nodige optimisme. Ondanks mooie gymnastische sprongen verloor zij op de balk een kostbaar punt door een val bij een acrobatisch element. Het schaadde allerminst haar vertrouwen. Op vloer bewees zij dat met een sterke acrobatiek en een salto voorwaarts als noviteit. De brugoefening was ook van betere kwaliteit. Uiteindelijk leidde dat tot een zeventiende plaats (38.167 punten) met de aantekening dat er best nog meer inzit.

In de categorie senior ging Joyce Verhoeks op de evenwichtsbalk redelijk goed van start. Haar vloeroefening vormde het hoogtepunt met sierlijk uitgevoerde bewegingen en sterke acrobatische series. Hier haalde zij met 10.750 punten ook de beste waardering. In het grote veld van concurrenten was het voortdurend stuivertje wisselen en draaide het vooral om de afwerking. Kleine foutjes hadden in dit verband grote invloed. Met de vijftiende plaats bleef Joyce Verhoeks aardig in de race, maar zij keek vooral zonnig tegen het perspectief aan dat zich aandiende. Haar totaal kwam uit op 39.450 punten.

Bij foto’s:
• Nog een beetje beduusd, maar wel heel blij is de zeer jeugdige Chloë Jans met haar bronzen medaille.
• Britt van Buuren maakt de laatste tijd flinke vorderingen. Zij houdt zich daardoor staande in een groot veld van gymnasten die in punten dicht bij elkaar liggen.
• Joyce Verhoeks kan breeduit lachen. Vooral haar vloeroefening trekt de aandacht.

FOTO’S: MANUELA VAN BIESBERGEN

Categorieën: Nieuws