Verhoging contributie en KNGU-bijdrage

Reacties uitgeschakeld voor Verhoging contributie en KNGU-bijdrage 27

ECK EN WIEL – Ook bij DOS Sportief is sprake van oplopende kosten. In dit kader is al eerder door de algemene ledenvergadering vastgesteld dat een verhoging op grond van de indexering is toegestaan. Nu is daaraan – na geruime tijd – gevolg gegeven. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 november is ingestemd met een verhoging van de contributie van € 0,50 per maand per les. 

Tevens heeft de KNGU een verhoging doorgevoerd en zijn de bedragen als volgt vastgelegd: Leden t/m 15 jaar € 22,00 (per kwartaal wordt een bedrag van € 5,50 afgeschreven), leden van 16 jaar en ouder € 27,00 (per kwartaal wordt een bedrag van € 6,175 betaald). 

“Een sporter die bij meerdere KNGU-Gymsportaanbieders lid is, betaalt via alle Gymsportaanbieders bondscontributie. Die leden maken meer gebruik van de mogelijkheden en ondersteuning van de KNGU dan iemand die maar bij één Gymsportaanbieder sport of les geeft.”

DOS Sportief
DOS Sportief

View all contributions by DOS Sportief

Beweegdiploma

Beweegdiploma

Erkend Leerbedrijf

Erkend Leerbedrijf

Veilig Sportklimaat

Veilig Sportklimaat

Website gemaakt door

Website gemaakt door